Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 V/v kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hoàng Văn Chúc, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế 1986/UBND-TCD 20/06/2018 Tải về
2 V/v kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Vân 1887/UBND-TCD 12/06/2018 Tải về
3 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Ngọc Phong, trú tại thôn Gai Bún, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang (lần hai) 826/QĐ-UBND 11/06/2018 Tải về
4 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Thành, trú tại thôn Lãng Sơn, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (lần hai) 759/QĐ-UBND 31/05/2018 Tải về
5 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Vinh, trú tại thôn Lãng Sơn, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (lần hai) 758/QĐ-UBND 31/05/2018 Tải về
6 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Văn Kỳ và một số công dân trú tại thôn Hoàng Mai 1,2,3, xã Hoàng Ninh, Việt Yên (lần 2) 678/QĐ-UBND 18/05/2018 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Dân Quốc Bắc, trú tại tổ dân phố Nam Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang (lần hai) 632/QĐ-UBND 11/05/2018 Tải về
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Huyền ( chống là ông Ngô Gia Khương ) trú tại số nhà 137, đường Nguyên Hồng, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang ( lần hai ) 591/QĐ-UBND 04/05/2018 Tải về
9 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà : Thân Văn Bốn, Thân Văn Đông, Thân Thị Quyết, Thân Văn Thắng và Thân Thị Thủy, trú tại thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên ( lần hai ) 590/QĐ-UBND 04/05/2018 Tải về
10 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà : Thân Thế Đọc, Thân Văn Kiếm, Thân Văn Sỹ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Toàn, Nguyễn Minh Luân và môt số công dân, trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (lần hai) 569/QĐ-UBND 27/04/2018 Tải về
11 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Quý, trú tại thôn Vân Cốc 4, xã Vân Trung, huyện Việt Yên ( lần hai ) 568/QĐ-UBND 27/04/2018 Tải về
12 QĐ V/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đồng Văn Ghề, trú tại thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục nam (lần hai) 273/QĐ-UBND 27/02/2018 Tải về
13 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Hòa, trú tại thôn Tân Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn (lần hai) 190/QĐ-UBND 01/02/2018 Tải về
14 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Việt Ninh, trú tại thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (lần hai) 95/QĐ-UBND 19/01/2018 Tải về
15 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà Thị Quyền, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2094/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
16 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Triệu Hữu Hương, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2093/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
17 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Quý, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2092/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
18 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Bắc, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2091/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
19 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thủy, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2090/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
20 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Triệu Hữu Sáng, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2089/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
  Trang    1   2   3   4   5   button   button