Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Bàn Sinh Tài, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2088/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
2 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Bàn Sinh Phượng, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2087/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
3 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Ngạn, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2086/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
4 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Nhị, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2085/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
5 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Văn Đức, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2084/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Bế Văn Thơm và 11 công dân, trú tại thôn Đồng Mặn, xã Vĩnh Khương, huyện Sơn Động (lần hai) 1992/QĐ-UBND 27/11/2017 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lãm, trú tại thôn Tây, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng (lần hai) 1995/QĐ-UBND 27/11/2017 Tải về
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lương Văn Thành, trú tại số nhà 63, đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang (lần hai) 1979/QĐ-UBND 24/11/2017 Tải về
9 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Phan và một số công dân trú tại xóm Chay, thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, Việt Yên 1766/QĐ-UBND 17/10/2017 Tải về
10 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Chu Thị Tín, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (lần 2) 1557/QĐ-UBND 08/09/2017 Tải về
11 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà Thị Văn, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (lần 2) 1556/QĐ-UBND 08/09/2017 Tải về
12 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Thế Nghiệp, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (lần 2) 1555/QĐ-UBND 08/09/2017 Tải về
13 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Toàn Thị Mùi, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (lần 2) 1554/QĐ-UBND 08/09/2017 Tải về
14 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Lương Thị Xuân, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (lần 2) 1553/QĐ-UBND 08/09/2017 Tải về
15 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Lương Thị Thu Phương, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (lần 2) 1552/QĐ-UBND 08/09/2017 Tải về
16 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Uyên, trú tại thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1501/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
17 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tuấn, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1500/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
18 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hoan, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1499/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
19 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Toàn, trú tại thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1498/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
20 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hồng, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1497/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
  Trang    1   2   3   4   5   button   button