Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Trường, trú tại thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1328/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
2 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Thành, trú tại thôn Non Cải, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1327/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
3 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thành, trú tại phố vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1326/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
4 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hướng, trú tại phố vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1325/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
5 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Thuận, trú tại phố vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1324/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Được, trú tại thôn Non Cải, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1323/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quý, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1322/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chung, trú tại thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa (lần hai) 1268/QĐ-UBND 25/07/2017 Tải về
9 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Thân Văn Quynh, trú tại thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên (lần hai) 1263/QĐ-UBND 24/07/2017 Tải về
10 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Dích, trú tại thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên (lần hai) 1262/QĐ-UBND 24/07/2017 Tải về
11 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Ngọc Tiến, trú tại thôn Sậy Mới, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn ( lần hai ) 1227/QĐ-UBND 18/07/2017 Tải về
12 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lương Xuân Bổng (vợ là bà Nguyễn Thị Hằng), trú tại số nhà 16, ngõ 1126, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang (lần hai) 1226/QĐ-UBND 18/07/2017 Tải về
13 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đàm Văn Giáp, ông Đàm Văn Phong và một số công dân, trú tại thôn Khe Táu, xã Yên Định, huyện Sơn Động ( lần đầu ) 1224/QĐ-UBND 18/07/2017 Tải về
14 kết luận nội dung tố cáo đối với ông Ngô Khắc Tịnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm và ông Lê Văn Hoan, nguyên Trưởng thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa 3806/KL-UBND 28/11/2016 Tải về
15 Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy xã Bảo Đài, ông Nguyễn Văn Năng - Chủ tịch UBND xã và công chức Địa chính xã Bảo Đài 3708/KL-UBND 21/11/2016 Tải về
16 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Phùng Minh Thường, ông Phùng Văn Chuyền và một số công dân trú tại thôn My Điền 2, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên 351/QĐ-UBND 10/03/2017 Tải về
17 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Thân Văn Tuyên, trú tại thôn Sỏi, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang (lần hai) 256/QĐ-UBND 28/02/2017 Tải về
18 Kết luận nội dung tố cáo đối với UBND huyện Việt Yên 484/KL-UBND 24/02/2017 Tải về
19 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lạng, trú tại thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng (lần hai) 124/QĐ-UBND 20/01/2017 Tải về
20 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Minh Thân, trú tại phố Vườn Hoa, thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam (lần hai) 30/QĐ-UBND 20/01/2017 Tải về
  Trang    1   2   3   4   5   button   button