Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trịnh Văn Giang, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1496/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
2 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Huấn, trú tại thôn Non Cải, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1495/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
3 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lý, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1494/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
4 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lập, trú tại thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1493/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
5 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bái, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1492/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Cấp, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1491/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trình Đình Phong, trú tại thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1490/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Công, trú tại thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1489/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
9 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thường, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang 1488/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
10 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Thân Mạnh Cường, trú tại thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang (lần hai) 1473/QĐ-UBND 28/08/2017 Tải về
11 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Văn Miên, trú tại thôn Cầu Trong, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang (lần hai) 1417/QĐ-UBND 16/08/2017 Tải về
12 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Liên, trú tại thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang (lần hai) 1415/QĐ-UBND 16/08/2017 Tải về
13 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Hiên, trú tại thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1330/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
14 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Ngọc Lân, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1329/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
15 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Trường, trú tại thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1328/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
16 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Thành, trú tại thôn Non Cải, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1327/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
17 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thành, trú tại phố vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1326/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
18 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hướng, trú tại phố vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1325/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
19 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Thuận, trú tại phố vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1324/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
20 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Được, trú tại thôn Non Cải, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1323/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
  Trang    1   2   3   4   5   button   button