Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Tuyết, trú tại thôn Yên Khê, xã Song Khê, huyện Yên Dũng 1676/QĐ-UBND 19/10/2010 Tải về
2 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Lư Thị Thang, trú tại thôn Đồng Chủ, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế 1704/QĐ-UBND 26/10/2010
3 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nghiêm Xuân Thanh, trú tại thôn Chợ, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang 1705/QĐ-UBND 26/10/2010
4 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Tuyết, trú tại thôn Yên Khê, xã Song Khê, huyện Yên Dũng 1676/QĐ-UBND 19/10/2010 Tải về
5 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Lư Thị Bắc và bà Liễu Thị Lầu, trú tại thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế 1749/QĐ-UBND 03/11/2010 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mai và bà Nguyễn Thị Nga, xã Song Khê, huyện Yên Dũng 1750/QĐ-UBND 03/11/2010 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hậu, trú tại thôn Ngươi, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang 1774/QĐ-UBND 11/05/2010
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Giáp Thị Thơm, trú tại thôn Ngươi, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang 1814/QĐ-UBND 11/09/2010
9 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Viết Quang, trú tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế 1815/QĐ-UBND 11/09/2010
10 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xông, trú tại thôn Hà Tú, xã Chu Điện, huyện Lục Nam 1822/QĐ-UBND 11/10/2010
11 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hoà và bà Phạm Thị Ái, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, TT Cao Thượng, huyện Tân Yên 1857/QĐ-UBND 16/11/2010
12 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Đình Thược, trú tại khu phố 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên 1858/QĐ-UBND 16/11/2010 Tải về
13 QĐ V.v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Sơn, trú tại thôn Trường Sinh, xã Tân Quang, Lục Ngạn 1952/QĐ-UBND 26/11/2010 Tải về
14 QĐ v/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thanh, trú tại làng Chũ, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 1953/QĐ-UBND 26/11/2010 Tải về
15 QĐ v/v Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dậu, trú tại thôn Mào Gà, xã Phượng Sơn, Lục Ngạn 1954/QĐ-UBND 26/11/2010 Tải về
16 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Điềm, trú tại thôn Tam Tầng, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn 2112/QĐ-UBND 07/12/2010 Tải về
17 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kinh, trú tại số nhà 517, đường Lê Lợi, tổ dân phố Vĩnh Ninh 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang 2013/QĐ-UBND 07/12/2010 Tải về
18 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sỹ, trú tại thôn Hậu, xã Cao Xá, huyện Tân Yên 2094/QĐ-UBND 21/12/2010 Tải về
19 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Xuân Đẩu, trú tại số nhà 533, đường Lê Lợi, TP Bắc Giang 2133/QĐ-UBND 24/12/2010
20 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Nguyên và một số công dân, trú tại thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam 28/QĐ-UBND 14/01/2011 Tải về
  Trang    button   button   31   32   33