Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Ngọc, trú tại tổ dân phố Tiền Giang, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang 832/QĐ-UBND 07/06/2010 Tải về
2 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Thế, trú tại tổ dân phố Tiền Giang, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang 833/QĐ-UBND 07/06/2010 Tải về
3 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Huyền, trú tại tổ dân phố Tiền Giang, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang 834/QĐ-UBND 07/06/2010 Tải về
4 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Tuấn, trú tại tổ dân phố Tiền Giang, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang 835/QĐ-UBND 07/06/2010 Tải về
5 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Chức, trú tại khu Đồi Chè, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên 845/QĐ-UBND 08/06/2010 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thống, trú tại khu Đồi Chè, thôn Cả, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên 846/QĐ-UBND 08/06/2010 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Nam, trú tại khu Đồi Chè, thôn Cả, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên 847/QĐ-UBND 06/08/2010
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thế Bền, trú tại khu Đồi Chè, thôn Cả, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên 848/QĐ-UBND 08/06/2010 Tải về
9 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đồng, trú tại khu Đồi Chè, thôn Cả, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên 849/QĐ-UBND 08/06/2010 Tải về
10 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Lý Thị Thúy, trú tại thôn Nhiêu Thị, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam 921/QĐ-UBND 21/06/2010 Tải về
11 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Phương, trú tại thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên 922/QĐ-UBND 21/06/2010 Tải về
12 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Lực, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang 1074/QĐ-UBND 13/07/2010 Tải về
13 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Biên, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 1122/QĐ-UBND 23/07/2010
14 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Quyền và một số công dân trú tại thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang 1217/QĐ-UBND 06/08/2010 Tải về
15 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Đức Ninh, trú tại tổ dân phố Tiền Giang, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang 1243/QĐ-UBND 10/08/2010 Tải về
16 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Văn Hải, trú tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà 1573/QĐ-UBND 30/09/2010 Tải về
17 QĐ v/v giải quyết đơn của ông Đào Văn Hải, trú tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp hoà 1574/QĐ-UBND 30/09/2010
18 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Pheo, trú tại thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên 1588/QĐ-UBND 04/10/2010 Tải về
19 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhận, trú tại thôn Hạc, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang 1589/QĐ-UBND 10/04/2010
20 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Điệp, trú tại thôn Hạc, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang 1590/QĐ-UBND 10/04/2010
  Trang    button   button   31   32   33   34