Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Đình Thược, trú tại khu phố 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên 1858/QĐ-UBND 16/11/2010 Tải về
2 QĐ V.v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Sơn, trú tại thôn Trường Sinh, xã Tân Quang, Lục Ngạn 1952/QĐ-UBND 26/11/2010 Tải về
3 QĐ v/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thanh, trú tại làng Chũ, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 1953/QĐ-UBND 26/11/2010 Tải về
4 QĐ v/v Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dậu, trú tại thôn Mào Gà, xã Phượng Sơn, Lục Ngạn 1954/QĐ-UBND 26/11/2010 Tải về
5 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Điềm, trú tại thôn Tam Tầng, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn 2112/QĐ-UBND 07/12/2010 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kinh, trú tại số nhà 517, đường Lê Lợi, tổ dân phố Vĩnh Ninh 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang 2013/QĐ-UBND 07/12/2010 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sỹ, trú tại thôn Hậu, xã Cao Xá, huyện Tân Yên 2094/QĐ-UBND 21/12/2010 Tải về
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Xuân Đẩu, trú tại số nhà 533, đường Lê Lợi, TP Bắc Giang 2133/QĐ-UBND 24/12/2010
9 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Nguyên và một số công dân, trú tại thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam 28/QĐ-UBND 14/01/2011 Tải về
10 QĐ giải quyết đơn cuả bà Trần Thị Kim, trú tại thôn Đồng Đồi, xã Quang tiến, huyện Tân yên 45/QĐ-UBND 20/01/2011 Tải về
11 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Văn Tơ, trú tại khu phố Cả Trọng, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế 53/QĐ-UBND 21/01/2011 Tải về
12 QĐ v/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quý Trịnh, trú tại thôn Lãn Tranh 1, xã Liên Chung, huyện Tân Yên 119/QĐ-UBND 10/02/2011
13 QĐ v/v giải quyết đơn của ông Lý Đình Quý, trú tại tổ dân phố Tiền Giang, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang 120/QĐ-UBND 11/02/2011 Tải về
14 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Luân Văn Phún, trú tại thôn Thùng Thình, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn 160/QĐ-UBND 22/02/2011 Tải về
15 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Khắc Lại, trú tại thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên 176/QĐ-UBND 25/02/2011 Tải về
16 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Vụ, trú tại thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam 237/QĐ-UBND 02/03/2011 Tải về
17 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Tạ Thị Đức, trú tại số nhà 269, tổ dân phố số 1, phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang 241/QĐ-UBND 04/03/2011
18 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đồng Văn Cường, trú tại tổ dân phố 1A, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang 242/QĐ-UBND 04/03/2011 Tải về
19 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Khoa, trú tại số nhà 196, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang 243/QĐ-UBND 04/03/2011 Tải về
20 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Sơn, trú tại tổ dân phố 2B, đường Nguyễn Đăng Tuyển, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang 244/QĐ-UBND 04/03/2011 Tải về
  Trang    button   button   31   32   33   34   35