Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ V/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nông Văn Éng, trú tại thôn Ba Lều, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn (lần 2) 1527/QĐ-UBND 27/09/2016 Tải về
2 QĐ V/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Dính, trú tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (lần 2) 1526/QĐ-UBND 27/09/2016 Tải về
3 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nịch, trú tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang ( lần hai ) 1456/QĐ-UBND 13/09/2016 Tải về
4 Kết luận nội dung tố cáo đối với UBND huyện Lục Nam 2438/KL-UBND 18/08/2016 Tải về
5 QĐ V/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cường, trú tại thôn Đông, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (lần hai) 1275/QĐ-UBND 12/08/2016 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Bảo, trú tại thôn Mỹ Phong, xã Cẩm lý, huyện Lục Nam ( lần hai ) 1036/QĐ-UBND 05/07/2016 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ba, bà Hoàng Thị Nam, trú tại tổ dân phố Hà Vị 2, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang ( lần hai ) 907/QĐ-UBND 16/06/2016 Tải về
8 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Tạ Văn Điệp, trú tại thôn Đồng Vân, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa (lần hai) 870/QĐ-UBND 10/06/2016 Tải về
9 QĐ V/v Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thân Thị Năm, trú tại thôn Hoàng Mai 3, xã Hoàng Ninh, Việt Yên (lần hai) 804/QĐ-UBND 30/05/2016 Tải về
10 QĐ V/v Giải quyết đơn khiếu nại của bà Dương Thị Dung, trú tại bản Làng Dưới, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế (lần hai) 803/QĐ-UBND 30/05/2016 Tải về
11 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Quang Đông, trú tại khu 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa ( lần hai ) 759/QĐ-UBND 23/05/2016 Tải về
12 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sáu, trú tại tổ dân phố Á Lữ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang ( lần hai ) 757/QĐ-UBND 23/05/2016 Tải về
13 Kết luận nội dung tố cáo đối với UBND huyện Lục Nam 1146/KL-UBND 04/05/2016 Tải về
14 Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hà Quốc Hợp - Chủ tịch UBND huyện Lục Nam 1128/KL-UBND 29/04/2016 Tải về
15 Kết luận nội dung tố cáo đối với Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam 1058/KL-UBND 25/04/2016 Tải về
16 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Phùng Văn Chuyền, trú tại thôn My Điền 2, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên ( lần hai ) 564/QĐ-UBND 21/04/2016 Tải về
17 Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hoàng Trọng Việt - Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Yên Dũng 592/KL-UBND 22/03/2016 Tải về
18 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Thân Văn Lịch, trú tại thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên ( lần hai ) 255/QĐ-UBND 03/03/2016 Tải về
19 Kết luận nội dung tố cáo đối với Chủ tịch UBND huyện Lục Nam 470/KL-UBND 02/03/2016 Tải về
20 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Kim Doanh, trú tại tổ dân phố Hà Vị 1, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang ( lần hai ) 233/QĐ-UBND 26/02/2016 Tải về
  Trang    1   2   3   4   5   button   button