Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Hiền, trú tại thôn Trại Mới, Giáp Sơn, Lục Ngạn (lần hai) 2038/QĐ-UBND 19/12/2016 Tải về
2 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lục Văn Hậu, trú tại thôn Trại Mới, Giáp Sơn, Lục Ngạn (lần hai) 2037/QĐ-UBND 19/12/2016 Tải về
3 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Siểm, trú tại thôn Ao Tán, Đồng Cốc, Lục Ngạn (lần hai) 2036/QĐ-UBND 19/12/2016 Tải về
4 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Trọng, trú tại thôn Ao Tán, Đồng Cốc, Lục Ngạn (lần hai) 2035/QĐ-UBND 19/12/2016 Tải về
5 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Sỹ, trú tại thôn Lim, Giáp Sơn, Lục Ngạn (lần hai) 2034/QĐ-UBND 19/12/2016 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Viền, trú tại thôn Mịn Con, Trù Hựu, Lục Ngạn (lần hai) 2033/QĐ-UBND 19/12/2016 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cặm, trú tại thôn Đồng Rãng, Kim Sơn, Lục Ngạn (lần hai) 2032/QĐ-UBND 19/12/2016 Tải về
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Trung, trú tại thôn Đồng Rãng, Kim Sơn, Lục Ngạn (lần hai) 2031/QĐ-UBND 19/12/2016 Tải về
9 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Vi Thị Hành, trú tại thôn Đồng Phúc, xã Kim Sơn, Lục Ngạn (lần2) 2030/QĐ-UBND 19/12/2016 Tải về
10 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Khánh, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 2029/QĐ-UBND 19/12/2016 Tải về
11 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Mào, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1983/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
12 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Kính, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1982/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
13 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Chớ, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1981/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
14 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Kim, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1980/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
15 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hứa Văn Đội, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1979/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
16 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Mã Văn Nhất, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1978/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
17 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Minh, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1977/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
18 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Độ, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1976/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
19 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Đào, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1975/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
20 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Chung, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1974/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
  Trang    1   2   3   4   5   button   button