Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hứa Văn Đội, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1979/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
2 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Mã Văn Nhất, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1978/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
3 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Minh, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1977/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
4 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Độ, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1976/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
5 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Đào, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1975/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Chung, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1974/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Phén, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1973/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Dàng, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1972/QĐ-UBND 13/12/2016 Tải về
9 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lăng Văn Chính, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1966/QĐ-UBND 09/12/2016 Tải về
10 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lưu Văn Nhàn, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1965/QĐ-UBND 09/12/2016 Tải về
11 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Cờ, trú tại thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1964/QĐ-UBND 09/12/2016 Tải về
12 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Thìn, trú tại thôn Cá 1, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1932/QĐ-UBND 05/12/2016 Tải về
13 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Ngoan, trú tại thôn Cá 1, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn ( lần hai ) 1931/QĐ-UBND 05/12/2016 Tải về
14 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Khí, trú tại thôn Sàng Nội, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1922/QĐ-UBND 01/12/2016 Tải về
15 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Văn Thoòng, trú tại thôn Sàng Nội, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn ( lần hai ) 1921/QĐ-UBND 01/12/2016 Tải về
16 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Dèo, trú tại thôn Sàng Nội, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn ( lần hai ) 1920/QĐ-UBND 01/12/2016 Tải về
17 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Thọ, trú tại thôn Sàng Nội, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn (lần hai) 1919/QĐ-UBND 01/12/2016 Tải về
18 V/v kết luận nội dung tố cáo đối với ông Ngô Khắc Tịnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm và ông Lê Văn Hoan, nguyên Trưởng thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa 3806/KL-UBND 28/11/2016 Tải về
19 V/v kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hà Quốc Hợp - Chủ tịch UBND huyện Lục Nam 3713/KL-UBND 21/11/2016 Tải về
20 V/v kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy xã Bảo Đài, ông Nguyễn Văn Năng- Chủ tịch UBND xã và công chức Địa chính xã Bảo Đài 3708/KL-UBND 21/11/2016 Tải về
  Trang    1   2   3   4   5   button   button