QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Siểm, trú tại thôn Ao Tán, Đồng Cốc, Lục Ngạn (lần hai) | Kết quả công bố | Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Siểm, trú tại thôn Ao Tán, Đồng Cốc, Lục Ngạn (lần hai)
(Ban hành kèm theo )
In kết quả công bố:
Tệp đính kèm : Tải về
Các khiếu nại khác
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Huyền ( chống là ông Ngô Gia Khương ) trú tại số nhà 137, đường Nguyên Hồng, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang ( lần hai ) 591/QĐ-UBND 04/05/2018 Tải về
2 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà : Thân Văn Bốn, Thân Văn Đông, Thân Thị Quyết, Thân Văn Thắng và Thân Thị Thủy, trú tại thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên ( lần hai ) 590/QĐ-UBND 04/05/2018 Tải về
3 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà : Thân Thế Đọc, Thân Văn Kiếm, Thân Văn Sỹ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Toàn, Nguyễn Minh Luân và môt số công dân, trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (lần hai) 569/QĐ-UBND 27/04/2018 Tải về
4 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Quý, trú tại thôn Vân Cốc 4, xã Vân Trung, huyện Việt Yên ( lần hai ) 568/QĐ-UBND 27/04/2018 Tải về
5 QĐ V/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đồng Văn Ghề, trú tại thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục nam (lần hai) 273/QĐ-UBND 27/02/2018 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Hòa, trú tại thôn Tân Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn (lần hai) 190/QĐ-UBND 01/02/2018 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Việt Ninh, trú tại thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (lần hai) 95/QĐ-UBND 19/01/2018 Tải về
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà Thị Quyền, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2094/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
9 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Triệu Hữu Hương, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2093/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
10 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Quý, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2092/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
  Trang    1   2   3   4   5   button   button