QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lục Văn Giai, trú tại thôn Đồng Đèo, Kim Sơn, Lục Ngạn (lần hai) | Kết quả công bố | Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lục Văn Giai, trú tại thôn Đồng Đèo, Kim Sơn, Lục Ngạn (lần hai)
(Ban hành kèm theo )
In kết quả công bố:
Tệp đính kèm : Tải về
Các khiếu nại khác
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Hiên, trú tại thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1330/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
2 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Ngọc Lân, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1329/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
3 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Trường, trú tại thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1328/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
4 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Thành, trú tại thôn Non Cải, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1327/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
5 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thành, trú tại phố vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1326/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hướng, trú tại phố vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1325/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Thuận, trú tại phố vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1324/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Được, trú tại thôn Non Cải, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1323/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
9 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quý, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1322/QĐ-UBND 31/07/2017 Tải về
10 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chung, trú tại thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa (lần hai) 1268/QĐ-UBND 25/07/2017 Tải về
  Trang    1   2   3   4   5   button   button