QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lạng, trú tại thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng (lần hai) | Kết quả công bố | Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lạng, trú tại thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng (lần hai)
(Ban hành kèm theo )
In kết quả công bố:
Tệp đính kèm : Tải về
Các khiếu nại khác
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ V/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đồng Văn Ghề, trú tại thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục nam (lần hai) 273/QĐ-UBND 27/02/2018 Tải về
2 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Hòa, trú tại thôn Tân Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn (lần hai) 190/QĐ-UBND 01/02/2018 Tải về
3 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Việt Ninh, trú tại thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (lần hai) 95/QĐ-UBND 19/01/2018 Tải về
4 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà Thị Quyền, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2094/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
5 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Triệu Hữu Hương, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2093/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Quý, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2092/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Bắc, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2091/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thủy, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2090/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
9 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Triệu Hữu Sáng, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2089/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
10 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Bàn Sinh Tài, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2088/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
  Trang    1   2   3   4   5   button   button