QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trình Đình Phong, trú tại thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) | Kết quả công bố | Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trình Đình Phong, trú tại thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai)
(Ban hành kèm theo )
In kết quả công bố:
Tệp đính kèm : Tải về
Các khiếu nại khác
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà Thị Quyền, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2094/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
2 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Triệu Hữu Hương, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2093/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
3 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Quý, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2092/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
4 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Bắc, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2091/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
5 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thủy, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2090/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Triệu Hữu Sáng, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2089/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Bàn Sinh Tài, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2088/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Bàn Sinh Phượng, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2087/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
9 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Ngạn, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2086/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
10 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Nhị, trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (lần hai) 2085/QĐ-UBND 13/12/2017 Tải về
  Trang    1   2   3   4   5   button   button