QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Toàn Thị Mùi, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (lần 2) | Kết quả công bố | Hệ thống thông tin công bố kết quả khiếu nại tố cáo
Cổng thông tin điện tử công bố kết quả khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Giang
Bạn thấy kết quả khiếu nại có hợp lý?
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?
Tìm kiếm kết quả công bố đơn thu khiếu nại tố cáo
Trích yếu : Tìm kiếm nâng cao
QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Toàn Thị Mùi, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (lần 2)
(Ban hành kèm theo )
In kết quả công bố:
Tệp đính kèm : Tải về
Các khiếu nại khác
STT Trích yếu Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Chu Thị Tín, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (lần 2) 1557/QĐ-UBND 08/09/2017 Tải về
2 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà Thị Văn, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (lần 2) 1556/QĐ-UBND 08/09/2017 Tải về
3 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Thế Nghiệp, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (lần 2) 1555/QĐ-UBND 08/09/2017 Tải về
4 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Lương Thị Xuân, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (lần 2) 1553/QĐ-UBND 08/09/2017 Tải về
5 QĐ V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Lương Thị Thu Phương, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (lần 2) 1552/QĐ-UBND 08/09/2017 Tải về
6 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Uyên, trú tại thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1501/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
7 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tuấn, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1500/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
8 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hoan, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1499/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
9 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Toàn, trú tại thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1498/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
10 QĐ v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hồng, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (lần hai) 1497/QĐ-UBND 29/08/2017 Tải về
  Trang    1   2   3   4   5   button   button